Առաջադրանք Հայոց Լեզու

1.Դուրս գրել բուսանունները

Թխկի, եղրևանի, եղերդակ,լորենի, արոսենի, աստղածաղիկ, բարդի, մայրի,նոճի,սոճի,արևածաղիկ,ուղտափուշ,արմավենի, փշարմավ, հիրիկ,պատկառուկ,քաջվարդ,վարդակակաչ։

2.Դուրս գրել թռչնանունները

Արտույտ,սարյակ,արոս,արոր,բվեճ,գիշանգղ,բազե,թութակ,լոր,կտցար,որոր,տատրակ,ցախաքլոր,վարուժնակ,մարի,մարգահավ,փայտփոր,անգղ,դեղձանիկ,ծիծեռ,բադակտուց

3.Ընգծել տեղանուններից առաջացած անձնանունները

Արարատ,Տարոն,Արաքս,Հրազդան,Սիփան,Վարագ,Վանուհի,Կարին,Սևանիկ,Վանիկ,Սասուն,Տաթևիկ,Անի,Նաիրի,Նաիրուհի,Հայաստան,Ալավերդյան,Բասենցյան,Լոռեցյան,Վանեցյան,Մասիսյան,Ղափանցյան,Շիրակյան,Կարինյան ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s