Առաջադրանք Հայոց Լեզու

1.Դուրս գրել բուսանունները

Թխկի, եղրևանի, եղերդակ,լորենի, արոսենի, աստղածաղիկ, բարդի, մայրի,նոճի,սոճի,արևածաղիկ,ուղտափուշ,արմավենի, փշարմավ, հիրիկ,պատկառուկ,քաջվարդ,վարդակակաչ։Read More »