Դեկտեմբերի 25-29֊ի աշխատակարգ. Անհատական ուսումնական պլան

9:00-9:30 Առավոտյան տոնական պարապունք

9:30-10:30 Մարդու իրավունքները`3 լեզվով

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի մասին ֆիլմերի տիտրավորում

Աշխատանք եռալեզու բառարանի վրա

10:30-11:15 խոսող գիրք 2Read More »