Առաջադրանք Հայոց Լեզվից

1.   Խուլ           խոտհարք              ֊խլահավ
սեզ            հանդակ                  ֊սիզախոտ
մասնիկ    դիմակահանդես  ֊հանդամաս
խոժոռ       երաշտահավ       ֊խոժոռադեմք
մրջյուն      անտանելի           ֊մրջնաբույն
բեռ             արծվաբույն         ֊բեռնատարRead More »