Հայոց պատմություն

1.Ինչով կբացատրեք այն հանգամանքն որ հայերի ծագման վերաբերյալ ավանդազրույցներ են պահպանվել նաև այլ ժողովուրդների մոտ,հայերի ծագման մասին ինչ ավանդազրույցներ գիտեք։Read More »