Էկոլոգիական Լարվածության Գործոնների Ուսումնասիրումը Եվ Բնութագրումը Էկոլոգիական Միջավայրի Տարբեր Տիպերում

iZdLPNssgovO0Y3zeV2dMOvatk

Էկոլոգիական լարվածություն առաջ բերող գործոնների ուսումնասիրումը կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի տարածքի էկոլոգիական վիճակի վերաբերյալ բազմակողմանի պատկերացում կազմելու համար։Read More »