Ջրային,Բուսական Պաշարների, Կենդանական Աշխարհի Ուսումնասիրումն Ու Գնահատումը

водный-баланс-Земли-

Ջուրը համարվում է կենսական պրոցեսների հիմքը, առանց ջրի կյանքը գոյություն ունենալ չի կարող։  Բույսերի 90%-ը կենդանի օրգանիզմի 75%-ը կազմում է ջուրը։ Ջուրը չի կարելի փոխարինել որևէ այլ բնական ռեսուրսով։ Մարդու, կենդանիների, բույսերի սննդառության պրոցեսը տեղի է ունենում ջրի մասնակցությամբ։Read More »