Գործնական հաղորդակցման բարոյականությունը

 

   Ընկալման խոչընդոտներ 

 

երբ մարդիկ այլ ձևով են ընկալում միևնույն իրավիճակը և երևույթը 
Դիրքորոշման խոչընդոտներ  երբ հաղորդակցվողների սոցիալականմասնագիտականաշխարհայացքային դիրքորոշքումները տարբեր են 
Արտահայտման խոչընդոտներ  երբ ասվածը երկմաստ է, խոսքը սխալ ձևակերպված 
Ինտելեկտուալ խոչընդոտներ  երբ զրուցակցի ինտելեկտուալ մակարդակներն էականորեն տարբերվում են 
Հուզական խոչընդոտներ  երբ հուզական վիճակները տարբեր ենիսկ ապրումակցման զգացողությունները թույլ են զարգացած 
Գեղագիտական խոչընդոտներ  երբ կան նկատելի տարբերություններզրուցակիցների ճաշակիշարժուձևիվարվեցուղության մեջ

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s