ՀՀ Բնական Պաշարների Ուսումնասիրումն Ու Բնութագրումը

Բնական պաշարները բնության այն բաղադրիչներն են, որոնք օգտագործվում են մարդու կողմից գոյությունը պահպանելու համար։ Դրանք են՝ հողը, ջուրը, մթնոլորտը, բուսական ու կենդանական աշխարհը, ընդերքի օգտակար հանածոները։ Մարդու գոյության համար շատ կարևոր են նաև տիեզերական ու կլիմայական պաշարները։Read More »