Էկոլոգիական հիմնախնդիրներ

Մարդկային հասարակությունը իր զարգացման ներկա փուլում բախվել է էկոլոգիական գլոբալ խնդիրների հետ։Շատ փիլիսոփաներ, գիտնականներ,քաղաքագետներ, իրենց աշխատություններում վերլուծում են պատճառները և ելք են որոնում էկոլոգիական ճգնաժամից դուրս գալու համար։
Բնապահպանական խնդիրների լուծման համար բավարար չէ բնօգտագործման գործընթացների իրավական և տնտեսական կարգավորումը, այլ անհրաժեշտ է մարդկային գործունեության մեջ նոր արժեքա֊նորմատիվային հարաբերությունների յուրացումը, որը հնարավորություն է ստեղծում էկոլոգիական աշխարհայացքի ձևավորման համար։ Ներկա ժամանակում գնալով խորանում են ինչպես գլոբալ, այնպես էլ տարածաշրջանային և տեղային բնապահպանական հիմնախնդիրները, որոնք արտահայտվում են հասարակության և  բնության կապերի համակարգում հակասությունների սնմամբ։
Մի շարք գիտնականներ (Վ․ Ա․ Կոպտյուզ, Ի․ Դ․ Լապտեն, Ն․Դ․ Ռեյմերս) էկոլոգիական հիմնախնդիրներն են համարում՝

  1. Կենսոլորտային կենսաբազմազանության կրճատումը
  2. Մարդկանց առողջական վիճակի վատացումը
  3. Շրջակա միջավայրի աղտոտումը արդյունաբերական թափոններով,լրացուցիչ էներգիայով և տեղեկատվությամ
  4. Կենսոլորտի կենսաբազմազանության կրճատումը
    Դիտարկելով մարդու էկոլոգիական աշխարհայացքի և էկոլոգիական մշակույթի խնդիրը՝ մենք անցնում ենք նրա հոգևոր ներաշխարհը, ներխուժում նրա՝  հասարակության հետ ունեցած հարաբերությունների ոլորտը,ընդհատվում նրա պարտականությանը՝ նրա այսօրվա իր վարքագիծը ստորադասելով ապագա սերունդների ապահովման խնդիրը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s