Արնահոսություններ

ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Տարբեր վնասվածքների և հանկարծահաս հիվանդագին վիճակների հետևանքով կարող է սկսվել արտաքին կամ ներքին արյունահոսություն։ Առօրյա կյանքում հաճախ հանդիպող փոքր վնասվածքներն ուղեկցվում ենթույլ արյունահոսությամբ, որը սովորաբար հեշտությամբ դադարեցվում է և չի պահանջում բժշկական միջամտություն։ Ուժեղ արյունահոսությունը կյանքին սպառնացող վիճակ է, և անհրաժեշտ է անհապաղդադարեցնել այն: Read More »

Meals

There are four meals a day in an English home: breakfast, lunch, tea, and dinner.

Breakfast is the first meal of the day.

 It is at about 8 o’clock in the morning,and consists of porridge with milk and salt or
sugar, eggs — boiled or fried, bread and butter with marmalade or jam.